TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU – KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO

Email: trungtamncknst@vinhuni.edu.vn

Năm thành lập: 03/4/2017

Tầng 6 – Nhà điều hành

Tổng số cán bộ, viên chức: 5

Tổng số Cộng tác viên: 7

 

1. Bùi Văn Dũng, PGS.TS, Đảng uỷ viên, Giám đốc

Số 66, đường Nguyễn Kiệm, K.8, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0902.091969; Email: tsbuidung@vinhuni.edu.vn

2. Nguyễn Thành Quang, PGS, TS, Phó giám đốc

Số 14, Khu đô thị mới Tây đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, xóm 2, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3851728 (0912.480229); Email: ntquangdhv@gmail.com

3. Phan Lê Na, GVC, TS, Phó giám đốc

Số 08, đường Bạch Liêu, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3855097 (0914.855007); Email: lenaphan@vinhuni.edu.vn; phanlenadhv@gmail.com

4. Nguyễn Xuân Bình, GVC, TS, Chuyên gia

Số 119, đường Hermann Gmeiner, K.Tân Phúc, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3841733 (0913.312534); Email: binhnx@vinhuni.edu.vn

5. Phạm Minh Hùng, PGS, TS, NGƯT, Chuyên gia

Số11, Tân Phú 3, Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3557480 (0913.509140); Email: minhhungdhv@gmail.com, hungpm@vinhuni.edu.vn 

Danh sách cộng tác viên:

1. Lê Thị Sao Chi, GV, TS.

Số 05, ngõ 6, đường Trần Quang Khải, K.17, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3845823 (0986.878868); Email: saochidhvinh@gmail.com

2. Nguyễn Thị Hương, GV, PGS, TS

Xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3571124 (0974.920677); huongnt@vinhuni.edu.vn

3. Mai Thị Thanh Nga, GV, TS

Số 05, ngõ 12, đường Trần Quang Khải, K.17, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, , tỉnh Nghệ An

ĐT: 0975.214408; thanhngavinhuni@gmail.com

4. Vũ Thị Phương Lê, GVC, TS

Số 20B1, đường Duy Tân, P.Hưng Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3520881 (0946.209888); Email: vtphuongle@gmail.com

5. Nguyễn Như An, GV, TS

K.Yên Toàn, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: (0912.742787); Email: annn@vinhuni.edu.vn

6. Biện Thị Quỳnh Nga, GV, TS

Số 51, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0949306570; Email: bienquynhnga@gmail.com

7. Hồ Thị Vân Anh, GV, ThS

Số 06, đường Kim Đồng, K.19, P.Hưng  Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0918.986989; Email: vananhdhv@gmail.com