1
Bạn cần hỗ trợ?
Thursday,day 13 month 5 year 2021

Chức năng nhiệm vụ

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Nhóm Nghiên cứu lý luận và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO Trường Đại học Vinh
02/01/2019
Ngày 05 tháng 11 năm 2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Nhóm Nghiên cứu lý luận và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO Trường Đại học Vinh, Quyết định số 1065 /QĐ-ĐHV.
Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm nghiên cứu – Khởi nghiệp sáng tạo
22:28 31/08/2017
Trung tâm nghiên cứu – Khởi nghiệp sáng tạo
Web link
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: Trung tâm Nghiên cứu - Khởi nghiệp sáng tạo; 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: trungtamncknst@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS. Bùi Văn Dũng- Giám đốc
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.