LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 17/09/2018 đến ngày 23/09/2018)

Thi đua thực hiện thắng lợi NQ Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng năm học mới 2018 - 2019

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 17/09/2018 Trực TT: đ/c Dũng + đ/c Vĩnh; Chiều đ/c  Dũng  + đ/c Nhị

07:30

Giao ban công tác TT

đ/c Bùi Văn Dũng - GĐ

Cán bộ TT

VP TT NC- KNST

16:00

Giao ban nhóm Phát triển chương trình CDIO

đ/c Nguyễn Xuân Bình

Nhóm  Phát triển chương trình CDIO

TT NC- KNST

Thứ Ba, ngày 18/09/2018 Trực TT: đ/c Na + đ/c Hiếu; Chiều đ/c Bình + đ/c Dũng

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 19/09/2018 Trực TT: đ/c Na + đ/c Thắng; Chiều đ/c Bình + đ/c Dung

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 20/09/2018 Trực TT: Sáng đ/c Dũng + đ/c Hà; Chiều đ/c Dũng + đ/c Yến

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 21/09/2018 Trực TT: Sáng đ/c Na +đ/c Quỳnh; Chiều đ/c Bình + đ/c Hương; 

10:00

Họp trực tuyến với Giáo sư Hồ Tấn Nhựt

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch Hội đồng trường

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

10:30

Họp trực tuyến với Giáo sư Hồ Tấn Nhựt

GS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

-Trưởng các khoa/viện: Kỹ thuật-Công nghệ; Luật; Giáo dục; Sư phạm xã hội.

- Phòng Đào tạo.

- Chủ nhiệm đề tài nhập môn ngành: Kỹ thuật; Kinh tế; Sư phạm; Khoa học xã hội và nhân văn; Nông lâm ngư và môi trường.

- Nhóm nghiên cứu CDIO

- TS. Cao Thanh Sơn; TS. Ngô Thị Quỳnh Nga; TS. Chu Thị Hà Thanh; TS. Nguyễn Văn Đại và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày  22/09/2018

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 23/09/2018