LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 24/09/2018 đến ngày 30/09/2018)

Thi đua thực hiện thắng lợi NQ Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng năm học mới 2018 - 2019

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 24/09/2018 Trực TT: đ/c Dũng + đ/c Nhị; Chiều đ/c  Dũng  + đ/c Hương

07:30

Giao ban công tác TT

đ/c Bùi Văn Dũng - GĐ

Cán bộ TT

VP TT NC- KNST

16:00

Giao ban nhóm Phát triển chương trình CDIO

đ/c Nguyễn Xuân Bình

Nhóm  Phát triển chương trình CDIO

TT NC- KNST

Thứ Ba, ngày 25/09/2018 Trực TT: đ/c Bình + đ/c Hiếu; Chiều đ/c Na + đ/c V.Anh

07:00

Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm học 2018 - 2019

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập số 21/TT - ĐHV ngày 19/9/2018

Hội trường

19:30

Lễ khai giảng khóa đào tạo thứ 59, tuyên dương học sinh, sinh viên xuất sắc năm học 2017 - 2018 và phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường (1959 - 2019)

GS.TS. Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo thông tri triệu tập số 22/TT-ĐHV ngày 21 tháng 9 năm 2019 của Hiệu trưởng.

Sân khấu Science Square

Thứ Tư, ngày 26/09/2018 Trực TT: đ/c Bình + đ/c Thắng; Chiều đ/c Na + đ/c Dung

08:30

Nhà trường làm việc với Đại học FPT

GS.TS. Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Trưởng các đơn vị: Đào tạo, Đào tạo SĐH, TT GDTX, KH-TC, KH&HTQT, HCTH, Tt DV, HTSV&QHDN

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Năm, ngày 27/09/2018 Trực TT: Sáng đ/c Dũng + đ/c Hà; Chiều đ/c Dũng + đ/c Yến

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 28/09/2018 Trực TT: Sáng đ/c Bình +đ/c Hào; Chiều đ/c Na + đ/c Quỳnh + đ/c V.Anh; 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày  29/09/2018

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 30/09/2018