LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 28/10/2018)

Thi đua thực hiện thắng lợi NQ Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 22/10/2018 Trực TT: đ/c Na + đ/c Chung + đ/c Trâm; Chiều đ/c  Dũng  + đ/c Thuận + đ/c K.Chi

09:30

Giao ban công tác TT

đ/c Bùi Văn Dũng - GĐ

Cán bộ TT

VP TT NC- KNST

16:00

Giao ban nhóm Phát triển chương trình CDIO

đ/c Nguyễn Xuân Bình

Nhóm  Phát triển chương trình CDIO

TT NC- KNST

Thứ Ba, ngày 23/10/2018 Trực TT: đ/c Na + đ/c Hiếu+ đ/c V.Anh; Chiều đ/c Bình + đ/c Yến

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 24/10/2018 Trực TT: đ/c Dũng + đ/c Thắng+đ/c K.Chi; Chiều đ/c Dũng + đ/c Dung + đ/c Yến

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 25/10/2018 Trực TT: Sáng đ/c Dũng + đ/c Hà; Chiều đ/c Dũng + đ/c Yến

07:30

Hội nghị trưởng Bộ môn

GS.TS. Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Ban giám hiệu; Chủ tịch hội đồng trường.

-Trưởng các Khoa, viện, Hiệu trưởng trường THPT Chuyên và THSP

-Trưởng các đơn vị: TCCB, KHTC, HCTH, CTCT-HSSV, KH-HTQT, TTrGD, TH-TN, CNTT, TT TTTV, Ban QLCS II, QTĐT,

- Chủ tịch công đoàn, Bí Thư Đoàn trường

- Hội đồng khoa học các Khoa, viện.

- Nhóm nghiên cứu CDIO

- Trưởng các Bộ môn, Tổ chuyên môn.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 26/10/2018 Trực TT: Sáng đ/c Na +đ/c Hào đ/c Vinh; Chiều đ/c Bình + đ/c Quỳnh + đ/c Trâm; 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày  27/10/2018

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 28/10/2018     

14:00

Lễ khai giảng khóa đào tạo trình độ Thạc si, Tiến sĩ và trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2018.

GS.TS. Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo thông tri triệu tập

Hội trường