LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 25/12/2017 đến ngày 31/12/2017)

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thời gian

Nội dung

Chủtrì

Thànhphầnthamdự

Địađiểm

Thứ Hai, ngày 25/12/2017 Trực BGĐ: Sáng đ/c Dũng; Chiều đ/c Dũng

08:30

Giao ban công tác TT

đ/c Bùi Văn Dũng - GĐ

Cán bộ TT

TT

NCKN ST

Thứ Ba, ngày 26/12/2017 Trực BGĐ: Sáng đ/c  Quang ; Chiều đ/c  Quang

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 27/12/2017 Trực BGĐ: Sáng đ/c Na; Chiều đ/c Quang

14:00

Tập huấn công tác viết bài đăng trên website, lập HomePage (Mang theo máy tính cá nhân)

Đ/c Vũ Chí Cường, Phó Giám đốc phụ trách TT CNTT

Trưởng các đơn vị; Cán bộ webmaster các đơn vị

Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 28/12/2017 Trực BGĐ:  Sáng đ/c Dũng; Chiều đ/c Dũng

13:30

Họp Hội đồng trường

Đ/c Nguyễn Hoa Du, Chủ tịch Hội đồng trường

Thành viên Hội đồng trường và đại biểu khách mời

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 29/12/2017 Trực BGĐ:  Sáng đ/c Na ; Chiều đ/c Na

08:00

Hội thảo góp ý dự thảo Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý

Cục Nhà giáo và Cán bộ QLGD, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đại diện Cục Nhà giáo và Cán bộ QLGD; Ban Soạn thảo Đề án;

BGH Nhà trường, Trưởng (phó) các đơn vị, Trưởng bộ môn và đại diện giảng viên (Có Thông tri triệu tập)

Phòng họp tàng 4, Nhà A1

18:00

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Đ/c Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập

Khách sạn Mường Thanh Phương Đông (số 2, đường Trường Thi)

Thứ Bảy, ngày 30/12/2017

Chủ Nhật, ngày 31/12/2017