LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 07/01/2018)

Thi đua thực hiện thắng lợi NQ Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào năm mới 2018!

Thời gian

Nội dung

Chủtrì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 01/01/2018

Chúc mừng năm mới 2018

Thứ Ba, ngày 02/01/2018 Trực BGĐ:  Sáng đ/c  Dũng; Chiều đ/c Quang

08:00

Họp NCV với BGĐ

đ/c Bùi Văn Dũng - GĐ

Cán bộ TT

TT

NCKN ST

Thứ Tư, ngày 03/01/2018 Trực BGĐ: Sáng đ/c Na; Chiều đ/c Quang

19:30

GS Cao Long Vân làm việc với Trung tâm Nghiên cứu - KNST

đ/c Bùi Văn Dũng - GĐ

đ/c Nguyễn Huy Bằng – Phó Hiệu trưởng, NCV và TT NC - KNST, các cán bộ quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 04/01/2018 Trực BGĐ: Sáng đ/c  Quang; Chiều đ/c Na

08:00

Hội nghị giao ban cơ quan tháng 01/2018

Đ/c Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Đảng uỷ, BGH; Chủ tịch HĐT;  Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng phó các đoàn thể cấp trường; Trưởng ban TTrND; Thư ký HĐT, Trưởng Bộ phận một cửa; TLĐT, CVVP các viện, khoa đào tạo, trường trực thuộc

Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành

13:30

Chương trình Tư vấn, hướng nghiệp và tuyển dụng thực tập sinh các ngành kinh tế

Trung tâm DV, HTSV&QHDN

Đại diện Trung tâm DV, HTSV &QHDN, khoa Kinh tế và sinh viên được điều động (theo công văn số 1558/ĐHV-HTSV QHDN ngày 28/12/2017.

Hội trường

Thứ Sáu, ngày 05/01/2018 Trực BGĐ:  Sáng đ/c  Na; Chiều đ/c Na

07:30

Họp Hội đồng trường

Đ/c Nguyễn Hoa Du, Chủ tịch Hội đồng trường

Thành viên Hội đồng trường

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

 

Báo cáo kết quả viết bài đăng tạp chí quốc tế của PGS. TS Nguyễn Thị Hương, TS. Lê Thị Sao Chi, ThS Hồ Thị Vân Anh

TTNC KH ST

BGH (Đ/c Nguyễn Huy Bằng); Cán bộ giảng dạy các khoa: Lịch sử, Ngữ Văn, các cộng tác viên và cán bộ TT NC-KNST, Các cán bộ quan tâm

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày  06/01/2018

Chủ Nhật, ngày 07/01/2018