LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018)

Thi đua thực hiện thắng lợi NQ Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 08/01/2018  Sáng đ/c  Na;  Chiều đ/c Dũng

14:30

Giao ban TT

đ/c Bùi Văn Dũng - Giám đốc

Cán bộ TT

TT

NCKN ST

Thứ Ba, ngày 09/01/2018 Trực BGĐ:  Sáng đ/c   Quang; Chiều đ/c Quang

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 10/01/2018 Trực BGĐ: Sáng đ/c Na; Chiều đ/c Quang

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 11/01/2018 Trực BGĐ: Sáng đ/c  Na; Chiều đ/c Na

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 12/01/2018 Trực BGĐ:  Sáng đ/c Dũng; Chiều đ/c Dũng 

08:00

14:00

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

Đ/c Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng ủy

Theo Thông tri triệu tập của Đảng ủy

Hội trường

Thứ Bảy, ngày  13/01/2018

Chủ Nhật, ngày 14/01/2018