LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 28/01/2018)

Thi đua thực hiện thắng lợi NQ Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

(03/02/1930 - 03/02/2018)

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 22/01/2018  Trực BGĐ: Sáng đ/c Dũng; Chiều đ/c Dũng  

Bắt đầu dạy kỳ 2

08:00

Họp NCV với BGĐ

đ/c Bùi Văn Dũng – Giám đốc

Cán bộ TT

TT

NCKN ST

14:00

Khai giảng lớp tiếng Nhật dành cho kỹ sư do Học viên Jinno đào tạo, giới thiệu việc làm tại Nhật Bản

GS.TS. Đinh Xuân Khoa

Theo Thông tri triệu tập số 01/TT-ĐHV ngày 17/01/2018

Phòng họp Tầng 8 Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 23/01/2018 Trực BGĐ:  Sáng đ/c Quang; Chiều đ/c Quang

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 24/01/2018 Trực BGĐ: Sáng đ/c Na; Chiều đ/c Quang

08:15

Hội nghị tham vấn các bên liên quan về kết quả tự đánh giá năng lực trường đại học Vinh theo bộ chỉ số TEIDI

Đ/c Ngô Đình Phương, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện Bộ GD&ĐT, Ngân hàng Thế giới, BQL Chương trình ETEP,

- Theo Công văn số 66/ĐHV-ĐBCL ngày 19/01/2017.

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

Thứ Năm, ngày 25/01/2018 Trực BGĐ:  Sáng đ/c Dũng; Chiều đ/c Na 

08:00

Tập huấn sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành  (iOffice)

TT CNTT

- Ban Giám hiệu,

-Trưởng, phó các đơn vị trong toàn trường (mang theo máy tính cá nhân)

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành.

Thứ Sáu, ngày 26/01/2018 Trực BGĐ:  Sáng đ/c Na;  Chiều đ/c Dũng; 

14:00

Báo cáo kết quả viết bài đăng tạp chí quốc tế của TS. Nguyễn Như An

Trung tâm NC -  KHST

- Đ/c Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng;

- Cán bộ giảng dạy các khoa: Giáo dục, Các cộng tác viên và cán bộ TT NC-KNST; Các cán bộ quan tâm

Phòng họp 6, tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày  27/01/2018

Chủ Nhật, ngày 28/01/2018