LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 29/01/2018 đến ngày 04/02/2018)

Thi đua thực hiện thắng lợi NQ Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

(03/02/1930 - 03/02/2018)

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 29/01/2018  Trực BGĐ:  Sáng đ/c Dũng; Chiều đ/c Dũng  

08:00

Giao ban TT

đ/c Bùi Văn Dũng – Giám đốc

Cán bộ TT

TT

NC -KNST

Thứ Ba, ngày 30/01/2018 Trực BGĐ:  Sáng đ/c Quang; Chiều đ/c Na  

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 31/01/2018 Trực BGĐ: Sáng đ/c Na; Chiều đ/c Quang

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 01/02/2018 Trực BGĐ:  Sáng đ/c Dũng; Chiều đ/c Dũng  

 08:00

 Hội nghị giao ban cơ quan tháng 02/2018

 Đ/c Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

 Đảng uỷ, BGH; Chủ tịch HĐT;  Trưởng, Phó các đơn vị;...

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 02/02/2018 Trực BGĐ: Sáng đ/c Quang; Chiều đ/c Na; 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày  03/02/2018  Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018)

Chủ Nhật, ngày 04/02/2018