LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 05/02/2018 đến ngày 11/02/2018)

Thi đua thực hiện thắng lợi NQ Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 05/02/2018  Trực BGĐ:   Sáng đ/c Dũng;  Chiều đ/c Dũng  

08:00

Họp NCV với BGĐ

đ/c Bùi Văn Dũng – Giám đốc

Cán bộ TT

TT

NC - KN ST

Thứ Ba, ngày 06/02/2018 Trực BGĐ: Sáng đ/c Quang;  Chiều đ/c Na

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 07/02/2018 Trực BGĐ: Sáng đ/c Na; Chiều đ/c Quang

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 08/02/2018 Trực BGĐ:  Sáng đ/c Dũng; Chiều đ/c Dũng  

08:00

Hội nghị “Nâng cao chất lượng dạy học theo chương trình đào tạo tiếp cận CDIO”

Ban lãnh đạo Viện Sư phạm Tự nhiên

Ban lãnh đạo Viện, giảng viên toàn Viện, đại biểu (theo giấy mời)

Phòng họp A, nhà A1

16:30

Sơ kết kỳ 1 TT

đ/c Bùi Văn Dũng – Giám đốc

Cán bộ TT

TT

NC - KN ST

Thứ Sáu, ngày 09/02/2018 Trực BGĐ:  Sáng đ/c Quang;  Chiều đ/c  Na; 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày  10/02/2018

Chủ Nhật, ngày 11/02/2018