LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 22/04/2018 đến ngày 28/04/2019)

Thi đua thực hiện thắng lợi NQ Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập

Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 22/04/2019 

07:00

Họp NCV với BGĐ

đ/c Bùi Văn Dũng - GĐ

Cán bộ TT

TT

NCKN ST

Thứ Ba, ngày 23/04/2019 Trực TT: đ/c Na + đ/c Nhị + đ/c Hiếu+ đ/c Yến + đ/c Trâm; Chiều đ/c Bình + đ/c Yến + đ/c Trâm

08:30

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thăm quan, học tập và trao đổi kinh nghiệm với Nhà trường về công tác quản trị đại học, mô hình thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

CV triệu tập

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 24/04/2019 Trực TT: đ/c Na + đ/c Chung+đ/c Trâm; Chiều đ/c Dũng+đ/c Thắng + đ/c Thuận + đ/c Vân Anh

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 25/04/2019 Trực TT: Sáng đ/c Na + đ/c Việt Hà+ đ/c Hoàng Yến + đ/c Vinh; Chiều đ/c Dũng + đ/c Thanh Huyền + đ/c Hùng + đ/c Khánh Chi

08:00

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo khảo sát thực trạng cộng tác phối hợp giữa gia đình - Nhà trường - Xã hội tại Trường Đại học Vinh

PGS. TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 26/04/2019 Trực TT: Sáng đ/c Na +đ/c Phương Lê + đ/c Trâm; Chiều đ/c Dũng + đ/c Phạm Hương + đ/c Hào + đ/c Vân Anh; 

09:30

Nhà trường làm việc với đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Đại diện các đơn vị: KH&HTQT, HCTH, Đào tạo, Đào tạo SĐH, CTCT-HSSV, KH-TC, QT&ĐT, Nội trú, Viện SP Xã hội, TT DV, HTSV&QHDN, Trạm Y tế.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày  27/04/2019

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 28/04/2019