LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 23/07/2018 đến ngày 29/07/2018)

Thi đua thực hiện thắng lợi NQ Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thời gian

Nội dung

Chủtrì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 23/07/2018 Trực TT:  Sáng đ/c Na + đ/c Nhị; Chiều đ/c Na + đ/c Hương + đ/c Q.Nga

08:30

Họp NCV với BGĐ

đ/c Bùi Văn Dũng - GĐ

Cán bộ TT

TT

NCKN ST

16:00

Giao ban nhóm Phát triển chương trình CDIO

đ/c Nguyễn Xuân Bình

Nhóm  Phát triển chương trình CDIO

TT NC- KNST

Thứ Ba, ngày 24/07/2018 Trực TT:  Sáng đ/c Na + đ/c Hiếu + đ/c V.Anh; Chiều đ/c Bình + đ/c Hùng + đ/c Lê

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 25/07/2018 Trực TT: Sáng đ/c Bình + đ/c Thắng + đ/c Thanh Nga; Chiều đ/c Bình + đ/c Dung + đ/c Sao Chi

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 26/07/2018 Trực TT:  Sáng đ/c Na + đ/c Hào + đ/c Q.Nga; Chiều đ/c Bình + đ/c Vĩnh

07:45

Hội nghị về Xếp hạng trường đại học

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Đảng uỷ, Ban Giám hiệu; Trưởng, phó các đoàn thể cấp Trường; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc; Trưởng, phó các đơn vị; Chuyên viên Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục; Các chuyên gia của Tổ chức Quacquarelli Symonds

Hội trường

Thứ Sáu, ngày 27/07/2018 Trực TT:  Sáng đ/c Dũng + đ/c Quỳnh; Chiều đ/c Dũng + đ/c Yến

15:00

Họp nhóm nghiên cứu KH CN: công tác chuẩn bị thanh lý hợp đồng.

đ/c Bùi Văn Dũng - GĐ

Ban giám đốc và nhóm nghiên cứu KHCN

TT NC- KNST

Thứ Bảy, ngày  28/07/2018

Chủ Nhật, ngày 29/07/2018