LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 09/07/2018 đến ngày 15/07/2018)

Thi đua thực hiện thắng lợi NQ Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng năm học mới 2018 - 2019

Thời gian

Nội dung

Chủtrì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 01/10/2018 Trực TT: đ/c Bình + đ/c Nhị; Chiều đ/c  Dũng  + đ/c Hương

09:30

Họp NCV với BGĐ

đ/c Bùi Văn Dũng - GĐ

Cán bộ TT

TT

NCKN ST

16:00

Giao ban nhóm Phát triển chương trình CDIO

đ/c Nguyễn Xuân Bình

Nhóm  Phát triển chương trình CDIO

TT NC- KNST

Thứ Ba, ngày 02/10/2018 Trực TT: đ/c Na + đ/c Hiếu; Chiều đ/c Bình + đ/c V.Anh

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 03/10/2018 Trực TT: đ/c Na + đ/c Thắng; Chiều đ/c Bình + đ/c Dung

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 04/10/2018 Trực TT: Sáng đ/c Dũng + đ/c Hà; Chiều đ/c Na + đ/c Yến

08:00

Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 10/2018

GS.TS. Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

Đảng uỷ, BGH; Chủ tịch HĐ Trường;  TrưởngPhó các đơn vị; Trưởng phó các đoàn thể cấp trường; Trưởng ban TTrND; Thư ký HĐT, Bí thư các Đảng bộ bộ phận, các chi bộ; Trưởng Bộ phận một cửa.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

14:30

Chương trình trao đổi chia sẻ giữa học giả và sinh viên Fulbright (Đại sứ quán Hoa Kỳ) với giảng viên và sinh viên Trường Đại học Vinh

PGS. TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện các đơn vị: KH&HTQT, TCCB, CTCT-HSSV, Đào tạo, Đào tạo SĐH, các khoa/viện.

- Thành phần tham dự theo thông tri triệu tập

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 05/10/2018 Trực TT: Sáng đ/c Na +đ/c Hào; Chiều đ/c Bình + đ/c Quỳnh + đ/c V.Anh; 

07:30

Tập huấn, cập nhật điểm mới về chế độ quản lý, sử dụng tài sản công (Cả ngày)

Ban Giám hiệu

- Trưởng, phó và cán bộ quản lý tài sản các đơn vị trong toàn trường;

- Toàn thể CB,VC các đơn vị: KH-TC, QT&ĐT, TT THTN;

- Các thủ kho trong toàn trường và Kế toán các trường trực thuộc.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày  06/10/2018

Chủ Nhật, ngày 07/10/2018