Lịch làm việc của cộng tác viên tại TT NC - KNST

(Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 28/01/2018)

http://trungtamncknst.vinhuni.edu.vn/lich-tuan 

Thứ/

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Thanh Nga  

Hương,  Thanh NgaThanh Nga

Hương,

Vân Anh,

Thanh Nga

Chiều

 

 

 

Hương

Báo cáo kết quả viết bài đăng tạp chí quốc tế của TS. Nguyễn Như An

(Vui lòng đăng ký thay đổi trước 10h thứ Hai hàng tuần)