Lịch làm việc của cộng tác viên tại TT NCKNST

(Từ 29/01/2018 -04/02/2018)

http://trungtamncknst.vinhuni.edu.vn/lich-tuan

 

Thứ/

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

 

An

 

Hương

Vân Anh,

Quỳnh Nga

Hương,

An,

Vân Anh,

Sao Chi

Hương,

Quỳnh Nga,

Thanh Nga

Hương,

Thanh Nga

Chiều

An

Hương, An

Sao Chi,

Quỳnh Nga

Hương,
Thanh Nga,
Quỳnh Nga,
Sao Chi, 
Vân Anh

Thanh Nga

(Vui lòng đăng ký trước 10h thứ Hai hàng tuần)