* Đối tượng tham gia chương trình: 

 

Các nhà khoa học Việt Nam hiện đang công tác tại các viện nghiên cứu hoặc các trường đại học phù hợp; đã có bằng Tiến sỹ hoặc kinh nghiệm nghiên cứu tương đương trong lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn.

 

*  Kinh phí tài trợ: 

Tối đa là 10.000 bảng Anh cho mỗi dự án trao đổi nghiên cứu giữa các nhà khoa học của Việt Nam và Vương quốc Anh trong thời gian 12 tháng.

 

*  Thời hạn nộp hồ sơ: ngày 14/3/2018

 

Thông tin chi tiết và cách thức nộp hồ sơ có tại https://www.britac.ac.uk/newton-mobility-grants. Để tìm đối tác nghiên cứu tại UK, tham khảo https://britishacademy.flexigrant.com/