Chỉ tiêu học bổng như sau:

•         70 học bổng đại học chuyên ngành nông nghiệp, khoa học xã hội, truyền thông, luật, kinh tế, kỹ thuật, y học và sức khỏe, sư phạm, khoa học tự nhiên và nghệ thuật.

•         70 học bổng thạc sĩ chuyên ngành nông nghiệp, khoa học xã hội, tin học, luật, kinh tế, kỹ thuật, y học và sức khỏe, sư phạm, khoa học tự nhiên và nghệ thuật;

•         20 học bổng một chu kỳ (chuyên gia/thạc sĩ) về y khoa và sức khỏe, luật, kiến trúc và nghệ thuật;

•         30 học bổng tiến sĩ về các ngành học phía Việt Nam có nhu cầu đào tạo;

•         100 tháng học bổng học ngắn hạn (5 tháng hoặc 10 tháng) trình độ sau đại học cho nhóm những người làm chuyên môn, nghiên cứu về các ngành Việt Nam có nhu cầu. 

 

 

Thông  tin chi tiết về hồ sơ tham dự và quy trình tuyển chọn vui lòng tham khảo tại website: http://www.tka.hu/new/8951/stipendium-hungaricum-call-for-application-2018-2019 và file đính kèm.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 16/2/2018.

 20180129_092603_Hungarian_Scholarship_call-for-applications-2018-2019.pdf 
 20180129_092636_TB_TS_Hung-ga-ri_2018.pdf 

http://hueuni.edu.vn/