Nhằm mục đích thúc đẩy phát triển nghiên cứu và tạo diễn đàn trao đổi học thuật có chất lượng cao giữa các nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học máy tính, công nghệ thông tin và truyền thông, Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ quốc gia (NAFOSTED) tổ chức hội nghị thường niên về Khoa học Thông tin và Máy tính (tên tiếng Anh: The NAFOSTED Conference on Information and Computer Science - NICS). NAFOSTED đã phối hợp với Học viện Kỹ thuật Quân sự (2014), Học viện Bưu chính Viễn thông cơ sở TP. HCM (2015), Trường Đại học Đà Nẵng (2016) và Trường Đại học Công nghệ (2017) tổ chức 04 Hội nghị (NICS 2014, 2015, 2016, 2017) trong đó NICS 2014, 2015, 2016 đã rất thành công (http://www.nafosted-nics.org).

Tiếp theo những thành công này, Quỹ NAFOSTED trân trọng kính mời các Trường Đại học và Viện nghiên cứu đăng ký tổ chức Hội nghị NICS 2018.

* Thời hạn nộp đơn đăng ký đăng ký: trước ngày 15/11/2017 (Mẫu đăng ký tải tại đây)

Địa chỉ tiếp nhận đơn đăng ký tổ chức Hội nghị:
Văn phòng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ:
Anh Vũ Văn Minh, Điện thoại: 0917.361.090
Email: minhvv@most.gov.vn 


MinhVV - nafosted.gov