Danh sách cụ thể các đề tài được phê duyệt đợt này được liệt kê dưới đây:

STTLĩnh vựcSố lượng đề tài được tài trợ
1Toán học11
2KH Thông tin & Máy tính12
3Vật lý40
4Hóa học36
5Khoa học Trái đất và Môi trường11
6Khoa học Sự sống – Sinh học Nông nghiệp19
7Khoa học Sự sống – Y sinh Dược học08
8Cơ học22

Sau khi Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt kinh phí các đề tài thuộc Danh mục nêu trên, Cơ quan điều hành Quỹ sẽ thông báo tới các chủ nhiệm đề tài để thực hiện việc bổ sung, chỉnh sửa thuyết minh và ký hợp đồng (dự kiến trong tháng 2/2019)

Danh sách các đề tài được phê duyệt (tải tại đây).

nafosted.vn