Danh mục các đề tài được phê duyệt

Sau khi tổ chức rà soát kinh phí các đề tài thuộc Danh mục nêu trên theo quy định hiện hành, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ cũng đã phê duyệt kinh phí tài trợ cho 04 đề tài này tại Quyết định số 11/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 21/1/2019. Trong thời gian tới, Cơ quan điều hành Quỹ sẽ thông báo tới các chủ nhiệm đề tài để thực hiện việc bổ sung, chỉnh sửa thuyết minh và ký hợp đồng.

Chương trình hợp tác NAFOSTED – RCUK nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác chung của Vương quốc Anh với các nước Đông Nam Á và được triển khai theo Biên bản thỏa thuận hợp tác đã ký kết vào năm 2016 giữa hai bên. Đến nay, chương trình đã mở 02 đợt tiếp nhận hồ sơ với các chủ đề: Ô nhiễm không khí và sức khỏe con người, Tài nguyên nước, Đất than bùn và rừng ngập mặn nhiệt đới (năm 2016); Tác động của tai biến thiên nhiên trong lĩnh vực khí tượng thủy văn (năm 2017). Đồng thời, với đợt tiếp nhận hồ sơ năm 2017, Quỹ và các đối tác là Hội đồng nghiên cứu về Môi trường (NERC) và Hội đồng nghiên cứu về Kinh tế và Xã hội (ESRC) trực thuộc RCUK cũng mở rộng ưu tiên tới các nghiên cứu liên ngành giữa lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Các đề tài được tài trợ có thời gian thực hiện từ 24 – 36 tháng.

nafosted.gov.vn