Thời hạn nộp Đăng ký ý tưởng: 16h00 GMT (23h00 giờ Việt Nam) ngày 04/12/2017
Thời hạn nộp Hồ sơ đề tài: 16h00 GMT (23h00 giờ Việt Nam) ngày 21/02/2018

Cụ thể, năm 2017, NAFOSTED sẽ phối hợp với Hội đồng nghiên cứu về Môi trường (NERC) và Hội đồng nghiên cứu về Kinh tế và Xã hội (ESRC) trực thuộc RCUK để cùng tài trợ các đề tài hợp tác có chất lượng cao giữa các nhóm nghiên cứu Việt Nam và Anh với chủ đề: “Nghiên cứu về tác động của tai biến thiên nhiên trong khí tượng thủy văn”, bao gồm lũ lụt, hạn hán, sạt lở đất và nước biển dâng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, chương trình cũng mở rộng ưu tiên tới các nghiên cứu liên ngành giữa lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Các đề tài được tài trợ dự kiến bắt đầu thực hiện từ tháng 10/2018 với thời gian từ 24-36 tháng.

Điều kiện tham gia chương trình: đáp ứng các điều kiện đối với Chủ nhiệm đề tài, thành viên nghiên cứu và cơ quan chủ trì theo quy định tại Thông tư 37/2014/TT/BKHCN ngày 12/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ.

Hướng dẫn nộp hồ sơ: Hồ sơ đề tài phải được Chủ nhiệm đề tài phía Anh đại diện hai nhóm nghiên cứu Việt Nam và Anh nộp qua hệ thống nhận hồ sơ trực tuyến Joint Electronic Submission (Je-S) của RCUK. Thông tin chi tiết về điều kiện cũng như cách thức nộp Đăng ký ý tưởng và Hồ sơ đề tài xin xem tại văn bản “Giới thiệu chương trình và hướng dẫn nộp hồ sơ”.
Đối với dự toán kinh phí đề tài, các nhóm nghiên cứu tham khảo hướng dẫn chi tiết tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN, các văn bản pháp quy liên quan và chi tiết phân chia kinh phí giữa NAFOSTED và RCUK tại Biên bản thỏa thuận hợp tác đã ký.

Lưu ý: Đơn Đăng ký ý tưởng là biểu mẫu bắt buộc đối với chương trình hợp tác NAFOSTED – RCUK năm 2017. NAFOSTED và RCUK chỉ tiếp nhận Hồ sơ đề tài của các nhóm nghiên cứu đã nộp Đăng ký ý tưởng trực tuyến tại: https://reg.nerc.ac.uk/se-asia2017/

Thời hạn nộp hồ sơ:
-          Đăng ký ý tưởng: 16h00 GMT (23h00 giờ Việt Nam) ngày 04/12/2017 (Thứ Hai)
-          Hồ sơ đề tài: 16h00 GMT (23h00 giờ Việt Nam) ngày 21/02/2017 (Thứ Tư)

Biểu mẫu liên quan:
-          Giới thiệu chương trình và hướng dẫn nộp hồ sơ;
-          Dự toán kinh phí NAFOSTED;
-          Đăng ký kết quả dự kiến đề tài NAFOSTED.
 
Văn bản liên quan:
Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa NAFOSTED và RCUK;
Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ;
Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/04/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;
Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 22/4/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính Quỵ định khoán chỉ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;
Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Thông tư 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí;
Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước;
Quyết định số 31/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 30/3/2016 của Hội đồng quản lý Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia về việc phê duyệt danh mục tạp chí ISI uy tín và danh mục tạp chí quốc tế uy tín trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật;
Quyết định số 73/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 19 tháng 5 năm 2016 phê duyệt danh mục tạp chí Quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật;
Quyết định số 156/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 28/8/2015 của Hội đồng quản lý Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia về việc công bố danh mục tạp chí Quốc tế và Quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học Xã hội và Nhân văn thực hiện từ năm 2015.

Thông báo tài trợ của Hội đồng nghiên cứu Anh quốc:
http://www.nerc.ac.uk/research/funded/programmes/hazards-seasia/news/ao/

Thông tin chi tiết xin liên hệ:
Chị Hoàng Thanh Vân, Chuyên viên Hợp tác quốc tế
Điện thoại: (024) 3936 7750 (ext. 503)
Email: vanht@most.gov.vn hoặc nafosted@most.gov.vn

Tác giả bài viết: VanHT

Nguồn tin: nafosted