Chương trình

          Hội nghị sẽ được phân chia theo các nội dung và chủ đề sau đây:

  • Khoa học máy tính
  • Trí tuệ tính toán
  • Công nghệ phần mềm và hệ thống thông tin
  • Mạng và truyền thông
  • Công nghệ đa phương tiện

Nộp bài

          Báo cáo gửi tới Hội nghị cần được viết bằng tiếng Anh, định dạng theo pdf file, dài không quá 6 trang A4 và tuân theo các tiêu chuẩn của IEEE. Bài đăng ký tham dự hội nghị được nộp thông qua hệ thống EDAS theo đường link https://edas.info/N24707. Kỷ yếu của Hội nghị sẽ được đăng trên IEEE Xplore.

Các mốc thời gian quan trọng

  • Thời hạn nộp bài: 25/8/2018
  • Thông báo chấp nhận báo cáo: 01/10/2018

Lệ phí Hội nghị:

  • Đối với nhà khoa học trong nước: 2 triệu đồng/báo cáo

Thông tin chi tiết của Hội nghị đăng tại: http://www.nafosted-nics.org

nafosted.vn