Thời gian:     8h30 – 12h00 ngày 10 tháng 8 năm 2018

Địa điểm:      Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Số 227, Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Chương trình Hội nghị:

Thời gianNội dung
08:30 – 08:40Khai mạc Hội nghị
08:40 – 09:00Thông tin chung về hoạt động của Quỹ. Thông tin về các chương trình tài trợ/hỗ trợ

Một số kết quả hoạt động của Quỹ giai đoạn 2008 – 2017

09:00 – 09:15Hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ đăng ký tài trợ và triển khai chương trình Nghiên cứu cơ bản
09:15 – 09:30Giới thiệu Danh mục tạp chí quốc tế và quốc gia uy tín lĩnh vực KHXH&NV ban hành năm 2017
(Theo Quyết định số 224/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 8/11/2017)
09:30 – 09:45Giới thiệu chương trình tài trợ nhiệm vụ KH&CN tiềm năng
(Theo Thông tư 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014)
09:45 – 10:00Nghỉ giải lao
10:00 – 11:30Trao đổi, thảo luận
11:30Bế mạc Hội nghị

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Chị Vũ Quỳnh Trang – Bộ phận Thông tin truyền thông – Phòng Kế hoạch – Tổng  hợp.

Số điện thoại: (024) 3936 7750 – Số máy lẻ: 505

http://nafosted.vn