Quỹ Alexander von Humboldt (Alexander von Humboldt-Stiftung), được thành lập bởi Cộng hòa Liên bang Đức ngày 10 tháng 12 năm 1953, thúc đẩy hợp tác học thuật giữa các nhà khoa học xuất sắc và học giả từ nước ngoài và từ Đức. Học bổng nghiên cứu và các giải thưởng nghiên cứu cho phép các nhà khoa học nước ngoài đến Đức để làm việc cho một dự án nghiên cứu mà họ đã chọn cùng với một đối tác hợp tác và chủ nhà. Là một tổ chức trung gian cho chính sách văn hoá và giáo dục nước ngoài của Đức, Quỹ thúc đẩy đối thoại văn hoá quốc tế và trao đổi học thuật.

Hàng năm, Quỹ Alexander von Humboldt cho phép hơn 2.000 nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới dành thời gian nghiên cứu tại Đức. Quỹ duy trì một mạng lưới hơn 25.000 Humboldtians từ tất cả các môn học ở hơn 130 quốc gia trên thế giới - trong đó có 49 người đoạt giải Nobel.

Các nhà khoa học của Quỹ Alexander von Humboldt Foundation (Vertrauenswissenschaftler) phổ biến thông tin về Đức như một địa điểm nghiên cứu tại các trường đại học và các viện nghiên cứu trong và ngoài nước, tập trung đặc biệt vào các chương trình tài trợ của Foundation và mạng lưới quốc tế. Họ làm việc cho Quỹ trong một năng lực danh dự như cựu sinh viên, chủ nhà hoặc người đánh giá. Họ cũng tư vấn cho Quỹ Humboldt và các tổ chức tài trợ khác của Đức về chương trình và kết nối mạng lưới địa phương. Đó là những điểm tiếp xúc của cựu sinh viên Humboldt và các hiệp hội của Humboldt.

Tài liệu có thể xem tại đây humboldt_presentation_long.ppt


TTNC KNST