Tiếp và làm việc với GS.TSKH. Cao Long Vân có PGS.TS. Ngô Đình Phương – Phó Hiệu trưởng nhà trường, ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu - KNST cùng các cộng tác viên đến từ 5 khoa trong trường.

GS.TSKH. Cao Long Vân đã giới thiệu, trao đổi các nội dung đào tạo giáo dục, kinh nghiệm đăng bài báo quốc tế, giới thiệu các tạp chí ISI, Scopus nhóm ngành Xã hội và Nhân văn, trao đổi kết quả viết bài đăng tạp chí quốc tế (tập chuyên khảo Văn hóa – Xã hội). Các cộng tác viên trình bày các kết quả nghiên cứu trong thời gian qua và nhận được những góp ý quí báu từ GS. Kết thúc buổi làm việc, GS.TSKH. Cao Long Vân nói rằng sẽ tạo điều kiện đẩy mạnh hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học trong tương lai với Trường Đại học Vinh. Có thể nói buổi làm việc tại Trung tâm đã thành công tốt đẹp mở ra những cơ hội hợp tác và tăng cường mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai trường đại học và đặc biệt là nhóm nghiên cứu của trung tâm với Trường Đại học Tổng hợp Zielona – Gora, Ba Lan.

Dưới đây là một vài hình ảnh của buổi làm việc: