Tổ công tác có nhiệm vụ nghiên cứu, khảo sát các cơ chế, chính sách và mô hình, phương thức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo thành công trong nước và quốc tế để xây dựng Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội; phối hợp với các chuyên gia, tổ chức trong nước và quốc tế có kinh nghiệm về khởi nghiệp sáng tạo để nghiên cứu, xây dựng Đề án đảm bảo chất lượng, hiệu quả.  Các thành viên Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm đến khi hoàn thành nhiệm vụ được giao và sẽ chất dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt.

ổ trưởng là ông Nguyễn Mạnh Quyền, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. Các tổ phó gồm ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội; ông Đặng Vũ Tuấn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Thành Công, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triến kinh tế - xã hội Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư Online - Baodautu.vn về các định hướng, giải pháp thúc đẩy các phong trào khởi nghiệp trong thời gian tới, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư cho biết: "Thành phố đang xem xét bố trí địa điểm xây dựng Khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp, bao gồm: không gian khởi nghiệp (co-working space); khu vực hội họp, đào tạo, hội thảo; khu vực ươm tạo doanh nghiệp… và cơ sở hạ tầng phục vụ các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo theo phương án được Nhà nước hỗ trợ cho thuê với giá ưu đãi".

"Ngoài ra, thành phố sẽ xây dựng một số vườn ươm doanh nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, thực phẩm... Hà Nội hiện có 2 vườn ươm của nhà nước là Vườn ươm Công nghệ thông tin của Sở Thông tin truyền thông và Vườn ươm doanh nghiệp chế biến và đóng gói thực phẩm Hà Nội (HBI) của Sở Kế hoạch và Đầu tư, và hơn 10 vườn ươm tư nhân như: BK- Hup, Hatch!; Wecreat…", ông Quyền cho biết thêm. 

http://dean844.most.gov.vn