LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018)

Thi đua thực hiện thắng lợi NQ Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thời gian

Nội dung

Chủtrì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 15/01/2018  Trực BGĐ:  Sáng đ/c  Na;  Chiều đ/c Quang

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 16/01/2018 Trực BGĐ:  Sáng đ/c  Dũng;  Chiều đ/c Dũng  

08:00

Họp NCV với BGĐ

đ/c Bùi Văn Dũng – Giám đốc

Cán bộ TT

TT

NCKN ST

Thứ Tư, ngày 17/01/2018 Trực BGĐ: Sáng đ/c Na; Chiều đ/c Quang

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 18/01/2018 Trực BGĐ:  Sáng đ/c Dũng; Chiều đ/c Dũng  

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 19/01/2018 Trực BGĐ:  Sáng đ/c Quang;  Chiều đ/c  Na; 

14:00

Báo cáo kết quả viết bài đăng tạp chí quốc tế của TS Mai Thị Thanh Nga, TS. Vũ Thị Phương Lê và TS. Biện Thị Quỳnh Nga

Trung tâm NC -  KHST

- Đ/c Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng;

-  Cán bộ giảng dạy các khoa: Lịch sử, SP Ngữ Văn; Giáo dục Chính trị, Các cộng tác viên và cán bộ TT NC-KNST; Các cán bộ quan tâm

Phòng họp 6, tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày  20/01/2018

Chủ Nhật, ngày 21/01/2018