Trung tâm nghiên cứu – Khởi nghiệp sáng tạo có 12 đ/c: 3 đ/c trong ban giám đốc, 2 đ/c chuyên gia và 7 cộng tác viên. Đến dự và chỉ đạo có PGS. TS Nguyễn Huy Bằng – Phó hiệu trưởng, phụ trách công tác nghiên cứu khoa học. Buổi làm việc ngoài các cộng tác viên thuộc các ngành xã hội - nhân văn còn có PGS. TS Bùi Văn Dũng – giám đốc trung tâm. Các cộng tác viên báo cáo tiến độ làm việc tháng 9-10/2017, hướng nghiên cứu, từ khóa bài báo, dự kiến đăng Tạp chí/ Hội thảo, kế hoạch thực hiện tháng tiếp theo. Đồng thời đề xuất trung tâm mời chuyên gia  tư vấn và hướng dẫn mẫu viết bài theo chuẩn của các tạp chí có chỉ số ISI hay SCOPUS, đăng ký cấp quyền download các tạp chí nước ngoài.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi làm việc với nhóm cộng tác viên: